ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง TUMMY TUCK
หน้าแรก ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง TUMMY TUCK

ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง TUMMY TUCK

หน้าท้องหย่อนคล้อย หน้าท้องลาย พุงยื่น ไม่เรียบเนียน ไม่กระชับ ไขมันสะสมหน้าท้อง ล้วนแล้วเป็นปัญหาใหญ่ที่น่าหนักใจสำหรับผู้หญิง สาเหตุส่วนใหญ่มากจาก ภาวะอ้วน การตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ที่ควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายที่ไม่สามารถมีหน้าท้องแบนราบได้ เนื่องจากอายุหรือกรรมพันธุ์ ปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อความมั่นใจเรื่องของการแต่งตัว และอาจส่งผลการใช้ชีวิตประจำวัน

สำหรับทางการแพทย์สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ ” ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง ” ( TUMMY TUCK ) เป็นวิธีการผ่าตัดกระชับหน้าท้องเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันสะสมหน้าท้องเป็นจำนวนมาก หน้าท้องหย่อนคล้อย หน้าท้องลาย หน้าท้องย้วย ผิวหนังบริเวณหน้าท้องขยายตัว อาจเกิด จากการตั้งครรภ์ เมื่อคลอดแล้วหนังบริเวณที่เคยยืดออกไม่สามารถหดกลับเข้ามากระชับเหมือนเดิม ซึ่งการผ่าตัดหนังหน้าท้องจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความมั่นใจให้คนไข้ ให้กลับมามีรูปร่างกระชับ ได้สัดส่วนสวยงามมากขึ้น     

ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง ( TUMMY TUCK ) ภาษาแพทย์เรียกว่า ABDOMINOPLASTY

การผ่าตัดหนังหน้าท้องถือเป็นการแก้ปัญหาหย่อนคล้อยที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน การผ่าตัดหนังหน้าท้อง คือการตัดชั้นเนื้อเยื่อไขมันที่สะสมเป็นจำนวนมาก และผิวหนังหน้าท้องส่วนเกินที่ยื่นออกจากหน้าท้องส่วนกลางและล่างออกไป การผ่าตัดหนังหน้าท้องจะช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ตึง และยังสามารถเก็บรอยแตกลายได้เฉพาะส่วนที่ติดอยู่บนผิวหนังที่ถูกตัดทิ้งเท่านั้น รวมถึงการกระชับผนังกล้ามเนื้อหน้าท้องที่หย่อนยาน

การผ่าตัดหนังหน้าท้องมี 2 แบบคือ

1.การผ่าตัดแบบย้ายสะดือและเย็บซ่อมกล้ามเนื้อหน้าท้อง(Abdominoplasty)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันสะสมหน้าท้องเป็นจำนวนมาก หน้าท้องหย่อนคล้อย หน้าท้องลาย หน้าท้องย้วย ผิวหนังบริเวณหน้าท้องขยายตัว จากการคลอดบุตรหรือผู้ที่เคยอ้วนมาก ๆและลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วก็จะทำให้บริเวณผิวหนังหย่อนคล้อยมาก

ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง แบบย้ายสะดือและเย็บซ่อมกล้ามเนื้อหน้าท้อง

2.การผ่าตัดแบบไม่ย้ายสะดือ (Mini abdominoplasty)

การผ่าตัดแบบไม่ย้ายสะดือ เหมาะสำหรับผู้ที่ไขมันมีไม่มาก มีหน้าท้องลายไม่มาก เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาหนังหน้าท้องหย่อนคล้อยเฉพาะด้านล่าง และความหย่อนคล้อยไม่มาก

ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง แบบไม่ย้ายสะดือ

ขั้นตอน การผ่าตัดแบบย้ายสะดือและเย็บซ่อมกล้ามเนื้อหน้าท้อง ( Abdominoplasty)

 •  ศัลยแพทย์จะทำการประเมินการหย่อนของกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อวางแผนการผ่าตัด
 •  กำหนดตำแหน่งแผล กะปริมาณหนังท้อง และไขมันที่จะทำการตัด
 •  ศัลยแพทย์จะลงมีดเพื่อเลาะแยกไขมันออกจากกล้ามเนื้อท้องตามที่กำหนดเอาไว้
 •  ทำการผ่าตัดเจาะตำแหน่งสะดือเพื่อให้ ตำแหน่งสะดืออยู่ที่เดิม และเป็นการกำจัดเนื้อที่อยู่เหนือสะดือได้อีก
 •  เย็บกล้ามเนื้อหน้าท้องตั้งแต่ท้องช่วงบนจนถึงช่วงล่างของช่องท้อง เพื่อให้ผนังหน้าท้องกระชับขึ้น และช่วยลดขนาดเอวเพิ่มได้

ขั้นตอน การผ่าตัดการผ่าตัดแบบไม่ย้ายสะดือ (Mini abdominoplasty)

 •  ศัลยแพทย์จะทำการประเมินการหย่อนของกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อวางแผนการผ่าตัด
 •  กำหนดตำแหน่งแผลบริเวณหนังหน้าท้องที่หย่อนคล้อยใต้ต่อสะดือ
 •  ตัดหนังและไขมันส่วนเกินที่อยู่ใต้ต่อสะดือเป็นหลัก
 •  เย็บกล้ามเนื้อหน้าท้อง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผนังหน้าท้อง
 •  เย็บปิดบริเวณแผลที่ผิวหนัง

ระยะเวลาในการรับบริการ

 • การผ่าตัดหนังหน้าท้องจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง ( ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล )

การเตียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 • ตรวจสุขภาพสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • งดยาประเภท Aspirin, Ibuprofen ที่มีผลทำให้เลือดออกมากก่อนเข้ารับการผ่าตัด 2 สัปดาห์
 • งดวิตามิน อาหารเสริม ยาลดน้ำหนัก สมุนไพรทุกชนิดก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • งดน้ำ งดอาหารมาล่วงหน้า อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนวันที่ทำการผ่าตัด
 • นอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • แจ้งประวัติการฉีด เสริม และตกแต่งทุกประเภทกับแพทย์อย่างละเอียด
 • น้ำหนักที่ลดลงมาควรคงที่แล้วอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 • งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 เดือนก่อนเข้ารับการผ่าตัด

การดูแลหลังผ่าตัดหนังหน้าท้อง

 • หลังผ่าตัดนอนควรพักฟื้นที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 วัน โดยให้นอนในลักษณะงอตัวเพื่อลดแรงตึงจากแผลผ่าตัด
 • การตัดไหมสามารถทำได้หลังจากการผ่าตัดประมาณ 2 สัปดาห์
 • ควรรัดผ้ายืดรัดหน้าท้องในระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ เพื่อพยุงหน้าท้อง และทำให้หน้าท้องกระชับได้ดีขึ้น
 • ไม่ควรยืดลำตัวให้ตรงในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด เพื่อลดแรงตึงที่บริเวรแผล
 • งดกิจกรรมหนัก และหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ในระยะเวลา 2 เดือน
 • ดูเเลรักษาความสะอาดเเผล ระวังอย่าให้เปียกน้ำ
 • ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • รับประทานยาตามใบสั่งแพทย์จนครบ เพื่อลดอาการปวด บวม
 • เข้าพบแพทย์ตามใบนัด หากพบอาการผิดปกติใด ๆ ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบทันที

ภาพรีวิวก่อน - หลัง ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง

ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง TUMMY TUCK
ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง TUMMY TUCK
ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง TUMMY TUCK
ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง TUMMY TUCK
ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง TUMMY TUCK
ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง TUMMY TUCK
ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง TUMMY TUCK

สอบถามเพิ่มเติม