ศัลยกรรมเสริมซิลิโคนก้น
หน้าแรก ศัลยกรรมเสริมซิลิโคนก้น / สะโพก

ศัลยกรรมเสริมซิลิโคนก้น / สะโพก

การมีก้นสวยกลมกลึงมีส่วนเว้าส่วนโค้งที่ชัดเจนถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทรงเสน่หเ์เละเพิ่มความโดดเด่นให้กับสรีระ อีกทั้งยังเสริมสร้าง
ภาพลักษณเ์เละความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเเต่งตัวการมีบุคลิกภาพที่ดีตลอดถึงอาชีพของการทํางาน 

สําหรับทางการเเพทย์เราสามารถเพิ่มความสมบูณ์แบบให้กับรูปร่างสรีระบริเวณส่วนของก้นให้สวยกลมกลึงมีส่วนเว้าส่วนโค้งได้โดยการ “ศัลยกรรมเสริมก้น/สะโพก” ซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นจํานวนมาก เนื่องจากเทคโนโลยีการผ่าตัดเสริมก้นหรือสะโพกมีการพัฒนาล้ำหน้ามีความปลอดภัยสูงและสามารถปรับรูปร่างก้นหรือสะโพกให้สมหวังตามที่ปรารถนาไว้

ศัลยกรรมเสริมก้น/สะโพก

การศัลยกรรมเสริมก้น/สะโพก

คือการผ่าตัดเสริมก้นหรือสะโพกด้วยถุงซิลิโคนเจล ซึ่งซิลิโคนเป็นประเภทเดียวกับที่ใช้ในการ เสริมหน้าอกแต่มีลักษณะและรูปร่างที่เเตกต่างกัน โดยถุงซิลิโคนเจลถูกผลิตเเละออกเเบบมาเพื่อใช้เฉพาะเสริมก้นหรือสะโพกเท่านนั้น อีกทั้งยังสามารถเลือกขนาดของถุงซิลิโคนให้เหมาะสมกับสรีระบริเวณส่วนก้นหรือสะโพกได้อีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ศัลยเเพทย์ที่จะทําการวิเคราะห์ความเหมาะสมกับสรีระของเเต่ละบุคคลนั้นๆ

ชนิดของถุงซิลิโคนที่ใช้เสริมก้น / เสริมสะโพก

ถุงซิลิโคนเจลคุณภาพระดับสูงได้รับการออกเเบบให้รองรับเเรงกระเเทกเเละการกดทับได้เป็นอย่างดี เจลที่บรรจุในถุงซิลิโคนเป็นเจล ที่มีความหนาแน่นเป็นอย่างมากเหมาะสําหรับการเสริมก้นหรือสะโพกโดยเฉพาะ   ซึ่งเเบ่งออกเป็น 2 รูปทรง คือทรงกลมหรือทรงรี   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศัลยเเพทย์ที่ทำการวิเคราะห์ความเหมาะสมกับสรีระของเเต่ละบุคคลนั้นๆว่าเหมาะกับรูปทรงชนิดใด

ตําเเหน่งการวางถุงซิลิโคน

– ขึ้นอยู่กับสรีระเเละความต้องการจากผู้รับบริการเเละควบคู่กับการพิจารณาของศัลยเเพทย์ที่จะทําการวิเคราะห์ความเหมาะสมกับสรีระของเเต่ละบุคคลนั้นๆ

ขั้นตอนการผ่าตัดเสริมซิลิโคนก้น / สะโพก

 1. วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทําการดมยาสลบเเล้วนอนในลักษณะคว่ำ
 2. ศัลยแพทย์จะทําการผ่าบริเวณเหนือร่องก้น 1-2 เเผลโดยยาวประมาณ 4 – 5 ซ.ม.
 3. ใส่ถุงซิลิโคนเข้าไปตามตําเเหน่งที่หมาะสมกับสรีระของเเต่ละบุคคลนั้นๆ
 4. เย็บปิดกล้ามเนื้อและชั้นใต้ผิวหนัง

ระยะเวลาในการรับบริการ

 • การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง –  2 ชั่วโมง ( ขึ้นอยู่กับเเต่ละบุคคุล )

การดูเเลหลังผ่าตัดเสริมซิลิโคนก้น / เสริมสะโพก

 1. ในช่วงสัปดาห์เเรกให้นอนคว่ำ เนื่องจากลดอัตราเเผลเเยกออกจากกันเพราะเเผลยังไม่เเข็งเเรงดี
 2. งดกิจกรรมหนัก 1 เดือน
 3. การตัดไหมสามารถทําได้หลังจากการผ่าตัดประมาณ 2 สัปดาห์
 4. ปฏิบัติตามคําแนะนําของพยาบาลอย่างเคร่งครัด
 5. รับประทานยาตามใบสั่งแพทย์จนครบ เพื่อลดอาการปวด บวม
 6. เข้าพบแพทย์ตามใบนัด หากพบอาการผิดปกติใดๆควรแจ้งแพทย์ให้ทราบทันที

ภาพรีวิวก่อน - หลัง เสริมซิลิโคนก้น / สะโพก

เสริมซิลิโคนก้น / สะโพก
เสริมซิลิโคนก้น / สะโพก
เสริมซิลิโคนก้น / สะโพก
เสริมซิลิโคนก้น / สะโพก
เสริมซิลิโคนก้น / สะโพก
เสริมซิลิโคนก้น / สะโพก

สอบถามเพิ่มเติม