ศัลยกรรมเหลากราม
หน้าแรก ศัลยกรรมเหลากราม ตัดกรามวีไลน์

ศัลยกรรมเหลากราม ตัดกรามวีไลน์

ศัลยกรรมเหลากราม

2 วิธีการเปิดแผลผ่าตัด ศัลยกรรมตัดมุมกราม และ ตัดกราม V Line”

 1. การเปิดแผลภายในช่องปาก มีขั้นตอนดังนี้
  • ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เปิดแผลภายในช่องปาก บริเวณหลังฟันกรามซี่สุดท้าย ความยาวประมาณ 3 – 5 ซม. ตามการพิจารณาของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเหลากราม ตัดกรามวีไลน์
   ศัลยกรรมเหลากราม ตัดกรามวีไลน์
  • ​แยกเนื้อเยื่อภายในช่องปากบริเวณกระดูกกรามออกจากกัน
   ศัลยกรรมเหลากราม ตัดกรามวีไลน์
  • ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ตัดกระดูกมุมกรามออกตามแผนการผ่าตัด
   ศัลยกรรมเหลากราม ตัดกรามวีไลน์
  • หากในกรณีของผู้รับบริการที่ต้องการ ตัดกราม V Line ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก็จะทำการตัดกระดูกตั้งแต่บริเวณมุมกราม ตลอดจนแนวกรามที่กางออก ให้มีโครงกระดูกกรามที่ดูเรียวยิ่งขึ้น
   ศัลยกรรมเหลากราม ตัดกรามวีไลน์
  • ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เหลาตกแต่งกรามให้มีความโค้งตามความเหมาะสม และ เย็บปิดแผลภายในปากด้วยไหมละลาย
 2. การเปิดแผลภายนอกช่องปาก โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เปิดแผลบริเวณใกล้มุมกรามด้านนอก ความยาวประมาณ 1 – 1.5 นิ้ว ตามการพิจารณาของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
   ศัลยกรรมเหลากราม ตัดกรามวีไลน์
  • แยกเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อออกจากกระดูกแนวกราม และ เลี่ยงเส้นประสาทที่ทำหน้าที่เลี้ยงมุมปาก
  • ตัดมุมกรามด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีลักษณะเป็นเลื่อยขนาดเล็ก
   ศัลยกรรมเหลากราม ตัดกรามวีไลน์
  • หากในกรณีของผู้รับบริการที่ต้องการ ตัดกราม V Line ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก็จะทำการตัดกระดูกตั้งแต่บริเวณมุมกราม ตลอดจนแนวกรามที่กางออก ให้มีโครงกระดูกกรามที่ดูเรียวยิ่งขึ้น
   ศัลยกรรมเหลากราม ตัดกรามวีไลน์
  • กรอกระดูกบริเวณที่ทำการผ่าตัดให้มีความโค้ง และ เรียบตามความเหมาะสม
  • เย็บปิดแผลภายนอกช่องปาก โดยมีความยาวของแผลเย็บประมาณ 1 – 1.5 นิ้ว

ข้อแตกต่าง “การเปิดแผลภายในช่องปาก” และ “การเปิดแผลภายนอกช่องปาก”

 • การเปิดแผลผ่าตัดภายในช่องปาก จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการกระทบกระเทือนของเส้นประสาทโดยรอบที่จะนำไปเลี้ยงมุมปาก
 • การเปิดแผลนอกช่องปาก อาจปรากฏแผลอยู่บริเวณใต้มุมกราม แต่แผลจะค่อยๆจางลงได้เองภายใน 3 เดือน
 • การเปิดแผลนอกจะมีอาการบวมน้อยกว่าการเปิดแผลภายในช่องปากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองของแต่ละท่านด้วย

ระยะเวลาในการผ่าตัด “ศัลยกรรมตัดกราม”

 • 3 ชม. โดยประมาณ

ระยะพักฟื้นที่สถานพยาบาล

 • 1 คืน  หากกรณีที่ผู้เข้ารับบริการต้องการการบริการอย่างใกล้ชิดภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์ และ พยาบาล หรือ ผู้ที่เดินทางไกลมาเพื่อเข้ารับบริการ เรายังมีห้อง VIP Deluxe ไว้เพื่อดูแลคุณได้อย่างใกล้ชิด สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐานทางการแพทย์

การดูแลหลังจากการผ่าตัด

 • พักฟื้น 1 คืน หลังทำ
 • ผู้รับบริการแต่ละรายที่ได้รับการผ่าตัดศัลยกรรม ตัดกราม V line อาการบวมจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเอง และการพักผ่อนอย่างเพียง
 • ควรทานอาหารอ่อน รสชาติจืด
 • หากเป็นในกรณีที่เป็นแผลนอก 7 วัน เข้ามาตัดไหม ตามใบนัดแพทย์

Review - ศัลยกรรมเหลากราม V Line

เหลากรามเหลากรามรีวิวศัลยกรรมเหลาโหนกรีวิวศัลยกรรมเหลาโหนกรีวิวศัลยกรรมเหลาโหนก

รีวิวศัลยกรรมเหลาโหนกรีวิวศัลยกรรมเหลาโหนกรีวิวศัลยกรรมเหลาโหนก

รีวิวศัลยกรรมเหลาโหนกรีวิวศัลยกรรมเหลาโหนก

รีวิวศัลยกรรมเหลาโหนก

สอบถามเพิ่มเติม